Politica de confidentialitate

Politica de confidenţialitate


SZENTES Z. LASZLO II garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către SZENTES Z. LASZLO II pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoţii, etc., numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale către SZENTES Z. LASZLO II nu implică obligativate din partea utilizatorilor, iar aceştia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanţe şi pot solicita în mod gratuit ştergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ştergerii acestora din baza de date, se va data, se va semna şi se va trimite de către persoana înscrisa în baza de date prin e-mail la adresa office@bebesafe.eu, sau prin poştă la adresa: 530160 Miercurea-Ciuc, Str. Muller Laszlo nr.21 sc.B. ap.8, jud. Harghita, ambele cu confirmare de primire.


SZENTES Z. LASZLO II se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia operatorului de marketing direct. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Datorită modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul BebeSafe Shop sunt transmise pe cale electronică, SZENTES Z. LASZLO II nu poate fi făcut răspunzatoare în nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informaţiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, SZENTES Z. LASZLO II va lua toate măsurile şi va pune la dispoziţie toate fişierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracţiune.
Informaţiile furnizate către SZENTES Z. LASZLO II sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului SZENTES Z. LASZLO II, abonarea la newsletter, etc), conform legilor în vigoare.

SZENTES Z. LASZLO II nu furnizează adresa Dvs. de e-mail unor terţi, nu incurajează spam-ul, şi nu face publice datele furnizate de clienţii săi fără acordul explicit al acestora.

SZENTES Z. LASZLO II certifică faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr.365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr.130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea nu are un caracter limitativ): Dreptul de a cere SZENTES Z. LASZLO II să vă confirme prelucrarea sau nu a datelelor Dvs. personale, în mod gratuit, dreptul de a cere SZENTES Z. LASZLO II sa rectifice, actualizeze, blocheze sau şterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispoziţiilor Legii nr.677/2001, dreptul de a cere SZENTES Z. LASZLO II să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor Dvs. personale, dreptul de a cere SZENTES Z. LASZLO II să înceteze expedierea de mesaje promoţionale.  Orice astfel de cerere/notificare se va data, se va semna şi se va trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa office@bebesafe.eu, sau prin poştă la adresa: 530160 Miercurea-Ciuc, Str. Muller Laszlo nr.21 sc.b. ap.8, jud. Harghita. BebeSafe Shop foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află sub controlul nostru.
    
SZENTES Z. LASZLO II nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale. SZENTES Z. LASZLO II nu poate fi făcut răspunzător în nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de BebeSafe Shop în scopul precizat în prezentul document.


Orice accesare a bazei de date cu informaţii personale a utilizatorilor BebeSafe Shop, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată intr-un fişier de acces. Fişierele de acces vor face posibilă identificarea de către SZENTES Z. LASZLO II a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul BebeSafe Shop, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului BebeSafe Shop şi va pune în mişcare cercetarea penală impotriva aceluia sau acelora care au iniţiat această acţiune.

Magazin on-line realizat si gestionat de Efishop.ro